Khách sạn City King Apartment Hotel tại Liberia

Liberia, GPS: 6.2782,-10.7512

Điểm: 9.5

Mô tả:

Located 4 km from Palm Spring Casino, City King Apartment Hotel is situated in Monrovia. The property boasts a bar and a garden.

Ảnh City King Apartment Hotel

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Room service
  • Non-smoking rooms
  • Air conditioning
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn City King Apartment Hotel tại địa chỉ: Liberia / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn City King Apartment Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Website: https://www.booking.com/

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Website: https://www.booking.com/

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Website: https://www.booking.com/

Liberia, Montserrado County, Monrovia