Khách sạn cold store tại Nepal, Western Development Region, Pokhara

Nepal, Western Development Region, Pokhara, GPS: 28.2076,83.961

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn cold store tại địa chỉ: Nepal, Western Development Region, Pokhara / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn cold store hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: 9804176269,061-462517

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: 61-460311,4663159802810481

Hỗ trợ xe lăn: No

Nepal, Western Development Region, Pokhara

Điện thoại: 061-464214

Website: http://www.delightinnhotel.com

Giờ mở cửa: 24/7