Khách sạn Continental Guest House tại Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar, GPS: 31.6125,65.6979

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Continental Guest House tại địa chỉ: Afghanistan, Kandahar / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Continental Guest House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kandahar

Điện thoại: +93 700 300 848

Afghanistan, Kandahar