Khách sạn trong thành phố Vidin, Bulgaria

30 đối tượng
bộ lọc

Bulgaria, Vidin

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Bulgaria, Vidin

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Bulgaria, Vidin

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Bulgaria, Vidin

Bulgaria, Vidin, Geo Milev, 1

Bulgaria, Northwest Planning Region, Vidin

Bulgaria, Vidin

Bulgaria, Northwest Planning Region, Vidin

Bulgaria, Vidin

Bulgaria, Vidin

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bulgaria, Northwest Planning Region, Vidin

Bulgaria, Northwest Planning Region, Vidin

Bulgaria, Vidin, bul. Panoniia, 64

Bulgaria, Vidin

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bulgaria, Vidin

Hỗ trợ xe lăn: No

Bulgaria, Vidin

Bulgaria, Vidin

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Vidin, Bulgaria đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\