Khách sạn trong thành phố Colcapirhua, Bolivia

4 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, Cochabamba, Colcapirhua

Điện thoại: +591 4 4350008;+591 4 4350171;+591 4 4350175;+591 4 4350312;+591 4 4350495

Website: http://www.lacasacampestre.com/

Sao: 4

Bolivia, Cochabamba, Colcapirhua

Bolivia, Cochabamba, Colcapirhua

Bolivia, Cochabamba, Colcapirhua

Điện thoại: +591 4 4350008;+591 4 4350171;+591 4 4350175;+591 4 4350312;+591 4 4350495

Website: http://www.lacasacampestre.com/

Sao: 4

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Colcapirhua (Cochabamba), Bolivia đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\