Khách sạn Campuchia

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chaktomuk, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Koh Kong

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Campuchia, Takeo

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Tonle Bassac, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Kampong Speu, Phum Sruoch

Website: https://www.booking.com/

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Campuchia đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\