Khách sạn trong thành phố Tartu, Estonia

39 đối tượng
bộ lọc

Estonia, Tartu, Arhitekti, 30

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Soola, 6

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Estonia, Tartu, Moisavahe, 21

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Ulikooli, 8

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Estonia, Tartu, Raekoja plats, 4

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Ruutli, 9

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Estonia, Tartu, Ulikooli, 15

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Estonia, Tartu, Ulikooli, 14

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Estonia, Tartu, Riia, 4

Điện thoại: +372 730 1200

Website: http://www.pallas.ee/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Estonia, Tartu

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Tartu, Estonia đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\