Khách sạn trong thành phố Patras, Hy Lạp

51 đối tượng
bộ lọc

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Điện thoại: 2610-623757

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Website: http://www.castellohotel.gr/

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Patras

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Patras (Peloponnese, West Greece and Ionian Sea), Hy Lạp đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\