Khách sạn trong thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

806 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer Nou de la Rambla, 203

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Carreras i Candi, 25 Esc. B 4o 4a

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Poznanska, 327

Điện thoại: +34 934 25 51 61

Website: http://www.hotelazulbarcelona.com

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Điện thoại: +34 935 579797

Website: http://www.hcchotels.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 304

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Sao: 4

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Barcelona (Catalonia), Tây Ban Nha đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\