Khách sạn trong thành phố Samarinda, Indonesia

17 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Sao: 1

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Sao: 1

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda, Pahlawan, 1

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Sao: 2

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Sao: 1

Hỗ trợ xe lăn: No

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Điện thoại: 0541-735775

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Điện thoại: 0541-741121

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Samarinda (East Kalimantan), Indonesia đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\