Khách sạn trong thành phố Vơ-ni-dơ, Ý

514 đối tượng
bộ lọc

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ, Piazzale Roma, Santa Croce 395

Điện thoại: +39 041 711041

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Điện thoại: +39 041 5206955

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Điện thoại: +39 041 0993670

Website: http://www.hotelgardenavenice.it/

Sao: 3

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Vơ-ni-dơ (Veneto), Ý đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\