Khách sạn trong thành phố Kisumu, Kenya

48 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Kisumu

Kenya, Kisumu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Kenya, Kisumu

Kenya, Kisumu

Kenya, Kisumu

Điện thoại: +254722863729

Sao: 7

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Kenya, Kisumu

Kenya, Kisumu

Điện thoại: +254 713 010 677

Website: http://trojanhotel.co.ke

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Kisumu, Kenya đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\