Khách sạn Cộng hòa Macedonia

573 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Mitropolit Teodosij Gologanov, 44

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Andon Dukov, 27

Website: http://hotelimakedonija.com.mk/

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Mavrovo, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar Majka Tereza, 28

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://newstar.com.mk

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga

Website: http://www.drim.com.mk/

Sao: 4

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.duvethotel.com/

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Berovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Kole Nedelkovski, 6

Sao: 3

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Star Dojran, village, Marshal Tito, 19

Điện thoại: +389 034 22 50 50

Website: http://www.hotelromantik.com.mk/

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Janche, village

Điện thoại: 042 / 470 999

Website: http://www.tutto.com.mk

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Bansko, village

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Cộng hòa Macedonia đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\