Khách sạn trong thành phố Tetovo, Cộng hòa Macedonia

19 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Điện thoại: 044361227

Website: http://www.hotelscardus.com

Giờ mở cửa: 24/7

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Điện thoại: +389 44 378 100

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Tetovo (Polog Region), Cộng hòa Macedonia đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\