Khách sạn Israel

1305 đối tượng
bộ lọc

Israel, North District, Nahariya

Sao: 3

Hỗ trợ xe lăn: No

Israel, North District, Hoshaya, village

Israel, South District, Eilat

Israel

Điện thoại: +972-2-560-7111

Website: https://www.prima-hotels-israel.com/

Israel, North District, Shetula, village

Israel, המלך ג'ורג', 47

Israel, Tel Aviv District, Herzliya, bzl, 38

Website: http://www.tadmor.co.il

Israel, North District, Al Buqei`a, village

Điện thoại: +972-4-9571777

Israel, North District, Nazareth

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Israel đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\