Khách sạn trong thị trấn Al Khuwair South, Oman

34 đối tượng
bộ lọc

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Điện thoại: +968 24 489890

Sao: 3

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Điện thoại: +968 24471111

Website: http://www.safeerhotels.com/

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Al Khuwair South (Muscat), Oman đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\