Khách sạn trong thành phố Leeuwarden, Hà Lan

19 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Rengerslaan, 8-10

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Geschwister-Scholl-Strasse, 52

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Stationsweg, 4

Điện thoại: +31 58 2126241

Website: https://www.hampshirehoteloranjeleeuwarden.com/

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Heliconweg, 52

Điện thoại: (058) 2941590

Website: http://www.wtchospitality.nl

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Nieuwestad, 49

Hỗ trợ xe lăn: No

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Legedyk, 6

Website: http://www.bastionhotels.nl

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Europaplein, 20

Điện thoại: +31 58 2131113

Website: http://www.eurohotel.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Leeuwarden (Friesland), Hà Lan đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\