Khách sạn trong thành phố Priština, Kosovo

72 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: 24/7

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: 24/7

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština, Afrim Loxha, 27/

Điện thoại: +38649130813

Giờ mở cửa: 24/7

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Điện thoại: +3813856445

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Điện thoại: +381 38 22 09 97

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Priština (District of Prishtina (01)), Kosovo đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\