Khách sạn trong thành phố Kanazawa, Nhật Bản

70 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 0762-63-5351

Hỗ trợ xe lăn: No

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: (076) 263-0455

Website: http://murataya-ryokan.com/

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 076-223-3636

Website: http://www.tourhotel.jp/

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 076-263-5311

Website: http://centralh.co.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Kanazawa (Ishikawa Prefecture), Nhật Bản đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\