Khách sạn trong thành phố Trincomalee, Sri Lanka

72 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Website: https://www.booking.com/

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee, Dyke Street, 322

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Điện thoại: 942622322228

Sao: 1

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Điện thoại: 0262224440

Giờ mở cửa: 15

Sri Lanka, Eastern, Trincomalee

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Trincomalee (Eastern), Sri Lanka đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\