Khách sạn trong thành phố Falun, Thụy Điển

8 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Website: https://www.booking.com/

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun, Pielegniarek, 16

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun, Svardsjogatan, 51

Điện thoại: +46-23-6692200

Sao: 3

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Falun (Dalecarlia), Thụy Điển đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\