Khách sạn trong thị trấn Karlshamn, Thụy Điển

6 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Blekinge, Karlshamn

Website: https://www.booking.com/

Thụy Điển, Provincia de Blekinge, Karlshamn

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Thụy Điển, Provincia de Blekinge, Karlshamn

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Thụy Điển, Provincia de Blekinge, Karlshamn

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Thụy Điển, Provincia de Blekinge, Karlshamn

Điện thoại: +46 454 14220

Website: http://www.porthotel.se/

Thụy Điển, Provincia de Blekinge, Karlshamn, Jannebergsvagen, 2

Điện thoại: +46-454-588700

Website: http://www.bestwesternkarlshamn.se/

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Karlshamn (Provincia de Blekinge), Thụy Điển đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\