Khách sạn trong thành phố Bahir Dar, Ethiopia

39 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Website: https://www.booking.com/

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Điện thoại: +251-58-218.10.39

Website: http://abayminchlodge.com/

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Website: http://www.delanohotelbahardar.com

Sao: 4

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Điện thoại: 251582264094

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Bahir Dar (Amhara), Ethiopia đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\