Khách sạn Tajikistan

191 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Sughd Region, Panjakent

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Tajikistan, Sughd Region, Konibodom

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Tajikistan, Sughd Region, Chkalovsk

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Tajikistan, Sughd Region, Chkalovsk

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Tajikistan đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\