Khách sạn trong thành phố Ashgabat, Turkmenistan

49 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +993 12 312 076

Turkmenistan, Ashgabat, Bagtyyarlyk (2002/5) kocesi, 17

Điện thoại: +993 12 390 900

Website: http://www.yyldyzhotel.com/

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Swietych Cyryla i Metodego, 37

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +993 12 480 093

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 25

Điện thoại: +993 12 489 348

Turkmenistan, Ashgabat, Bagtyyarlyk (2002/5) kocesi, 11

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Zachodnia, 60A

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Brazilor, 45

Điện thoại: +993 12 34 06 44

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 31

Điện thoại: +993 12 480 180

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 55

Điện thoại: +993 12 488 641

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 51

Điện thoại: +993 12 488 191

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Republicii, 19

Điện thoại: +993 12 488 147

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 35

Điện thoại: +993 12 488 737

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 29

Điện thoại: +993 12 489 362

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 47

Điện thoại: +993 12 488 419

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 49

Điện thoại: +993 12 489 010

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Ashgabat, Turkmenistan đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\