Khách sạn trong thành phố Yazd, Iran

80 đối tượng
bộ lọc

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 3826 0210

Website: http://safaiyeh.pih.ir/

Sao: 4

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Website: http://khan-e-2had.ir

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Website: http://dadhotel.com

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 351 62285009

Website: http://www.yazdhotel.ir/

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +983516267783

Website: http://theorienthotel.blogspot.com/

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 36228755

Website: http://www.yazdrosehotel.com

Sao: 2

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +9836252730

Website: http://www.silkroadhotel.ir

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-23:00

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: +98 35 382850007

Website: http://www.yazdarghotel.com/

Sao: 5

Iran, Yazd Province, Yazd

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Yazd (Yazd Province), Iran đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\