Khách sạn trong thành phố Hàng Châu, Trung Quốc

589 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Điện thoại: 086-0571-81671797

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Giờ mở cửa: 24/7

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, Shu Guang Lu , 122

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, Mo Tang Lu , 252

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: http://www.hzohz-holiday.com

Sao: 3

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: http://www.ssaw-hotel.com

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Rất nhiều đặc điểm khác nhau được sử dụng để xếp hạng khách sạn, từ hạng sao đến chủ đề. Bạn có cần tìm một khách sạn tại tại Hàng Châu (Chiết Giang), Trung Quốc đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của mình? Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra dịch vụ của chúng tôi, chứa thông tin về các khách sạn trên toàn thế giới.\