Khách sạn Dajti Tower Belvedere Hotel tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3685,19.9057

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Dajti Tower Belvedere Hotel tại địa chỉ: Albania, Tirana / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Dajti Tower Belvedere Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Tirana

Albania, Tirana

Albania

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes