Khách sạn Drifters Victoria Falls Inn tại Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls, GPS: -17.922,25.8304

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Drifters Victoria Falls Inn tại địa chỉ: Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Drifters Victoria Falls Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls, Reynard Road, 1406

Điện thoại: +2632132847189

Website: http://www.batonkaguestlodge.com

Giờ mở cửa: 24/7

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Victoria Falls