Khách sạn El-ksob tại Algérie, M'Sila

Algérie, M'Sila, GPS: 35.7078,4.5376

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn El-ksob tại địa chỉ: Algérie, M'Sila / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn El-ksob hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Bordj Bou Arreridj‎, Bordj Bou Arreridj

Algérie, M'Sila

Algérie, Bordj Bou Arreridj‎, Bordj Bou Arreridj

Điện thoại: 035 69 02 02

Website: http://www.hotel-benihamad.dz/

Hỗ trợ xe lăn: No

Algérie, M'Sila

Algérie

Algérie, Bordj Bou Arreridj‎, Bordj Bou Arreridj