Khách sạn Eposi tại Albania, Shkodër, Kabul - Jalalabad Highway, 21

Albania, Shkodër, Kabul - Jalalabad Highway, 21, GPS: 42.0694,19.5162

Điện thoại: +35522244450; +355673573900; +355686970442

Website: http://hotel-eposi.com

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Eposi tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Kabul - Jalalabad Highway, 21 / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Eposi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania

Điện thoại: +35522802121;+355684433432

Website: http://www.hotelshkodra-l.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 31

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 69

Hỗ trợ xe lăn: Limited