Khách sạn Esfam Lodge tại Tuvalu, Vaiaku, village

Tuvalu, Vaiaku, village, GPS: -8.5234,179.1959

Website: http://www.esfamlodge.com

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Esfam Lodge tại địa chỉ: Tuvalu, Vaiaku, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Esfam Lodge hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Tuvalu, Alapi, village

Điện thoại: +688 20664

Tuvalu, Vaiaku, village

Tuvalu, Vaiaku, village