Khách sạn فندق حمام الصالحين tại Algérie, Biskra

Algérie, Biskra, GPS: 34.8588,5.7097

Điện thoại: +21333759632

Website: http://www.hammam-salihine.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn فندق حمام الصالحين tại địa chỉ: Algérie, Biskra / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn فندق حمام الصالحين hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Điện thoại: +21333759026

Algérie, Biskra