Khách sạn فندق البريد و المواصلات tại Algérie, Biskra

Algérie, Biskra, GPS: 34.8599,5.7087

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn فندق البريد و المواصلات tại địa chỉ: Algérie, Biskra / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn فندق البريد و المواصلات hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Điện thoại: +21333759026

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Điện thoại: +21333759632

Website: http://www.hammam-salihine.com/