Khách sạn Fredi Rezidenc tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8656,19.4107

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Fredi Rezidenc tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Fredi Rezidenc hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673965955

Website: http://hotelvivian.webs.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673073717

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692028410;+355692042810

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355672814408;+35544617955

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited