Khách sạn Gjallica tại Albania, Drinas, village

Albania, Drinas, village, GPS: 42.0767,20.4208

Điện thoại: +355 24222527

Website: http://hotelgjallica.al/

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Gjallica tại địa chỉ: Albania, Drinas, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Gjallica hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Kukës, Rruga Dituria, 6

Albania, Northern Albania, Kukës

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Kukës

Albania, Northern Albania, Kukës

Albania, Northern Albania, Bafa, village

Albania, Drinas, village