Khách sạn Globi tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3218,19.8313

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Globi tại địa chỉ: Albania, Tirana / 699175 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Globi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana