Khách sạn Golden Star Hotel tại Afghanistan, Kabul, Tarakhel

Afghanistan, Kabul, Tarakhel, GPS: 34.5364,69.1676

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Golden Star Hotel tại địa chỉ: Afghanistan, Kabul, Tarakhel / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Golden Star Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul