Khách sạn Grace Inn Jinan Harmony Square Branch tại Trung Quốc, Sơn Đông, 振兴街街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 振兴街街道, GPS: 36.6488,116.9679

Điểm: 6.7

Mô tả:

Situated 4.5 km from Jinan Railway Station, Grace Inn Jinan Harmony Square Branch provides accommodation in Jinan. Free WiFi is provided. Free parking is also available.

Ảnh Grace Inn Jinan Harmony Square Branch

Tính năng:

  • Air conditioning

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Grace Inn Jinan Harmony Square Branch tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 振兴街街道 / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Grace Inn Jinan Harmony Square Branch hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 南辛庄街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 道德街街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Sơn Đông, 道德街街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Sơn Đông, 南辛庄街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 振兴街街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 振兴街街道