Khách sạn Grand Harvest Hotel tại Trung Quốc, Quảng Đông, 巷头村, village

Trung Quốc, Quảng Đông, 巷头村, village, GPS: 22.9575,113.932

Điểm: 7.1

Mô tả:

Featuring a spa centre, Grand Harvest Hotel offers comfortable accommodation in Dongguan. Free WiFi is available in all rooms.

Sao: 4

Ảnh Grand Harvest Hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Grand Harvest Hotel tại địa chỉ: Trung Quốc, Quảng Đông, 巷头村, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Grand Harvest Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Quảng Đông, Dailong

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Quảng Đông, Dailong

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Quảng Đông, Dailong

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Trung Quốc, Quảng Đông, 长塘村, village

Trung Quốc, Quảng Đông, Dailong

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Quảng Đông, Dailong