Khách sạn GreenTree Inn Hubei Yichang Sanxia University Business Hotel tại Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương, GPS: 30.7388,111.3138

Điểm: 6.5

Mô tả:

Set in Yichang, Hubei region, GreenTree Inn Hubei Yichang Sanxia University Business Hotel is located 10 km from Downtown Area. The property is situated 10 km from Binjiang Park, 3.

Sao: 3

Ảnh GreenTree Inn Hubei Yichang Sanxia University Business Hotel

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Internet access
  • Safe
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Parking at the hotel
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn GreenTree Inn Hubei Yichang Sanxia University Business Hotel tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn GreenTree Inn Hubei Yichang Sanxia University Business Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3