Khách sạn Guest House City Shkodra tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.071,19.5032

Điện thoại: +355666602093

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Guest House City Shkodra tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Guest House City Shkodra hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 3

Điện thoại: +355693568640

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër