Khách sạn Guolong Family Guesthouse tại Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道, GPS: 36.0697,120.4108

Mô tả:

Guolong Family Guesthouse is an accommodation located in Qingdao, 3.5 km from Polar Ocean World and 3.8 km from Olympic Sailing Centre.

Ảnh Guolong Family Guesthouse

Tính năng:

  • Air conditioning

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Guolong Family Guesthouse tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道 / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Guolong Family Guesthouse hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道