Khách sạn Hanting Express Qingdao Middle Hongkong Road tại Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道, GPS: 36.066,120.4133

Điểm: 5

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Hanting Express Qingdao Middle Hongkong Road is very close to Qingdao Univeristy. The hotel offers cosy guestrooms and free WiFi access throughout the entire hotel.

Sao: 2

Ảnh Hanting Express Qingdao Middle Hongkong Road

Tính năng:

  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hanting Express Qingdao Middle Hongkong Road tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道 / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hanting Express Qingdao Middle Hongkong Road hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道