Khách sạn High Peak Hotel tại Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Western Area, Freetown, GPS: 8.4798,-13.2642

Ảnh High Peak Hotel

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Room service
  • Non-smoking rooms
  • Air conditioning
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn High Peak Hotel tại địa chỉ: Sierra Leone, Western Area, Freetown / 699174 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn High Peak Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Website: https://www.booking.com/

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Western Area, Freetown