Khách sạn Highway Hotel & Restaurant tại Nepal, Western Development Region, Budhi

Nepal, Western Development Region, Budhi, GPS: 27.6868,82.8401

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Highway Hotel & Restaurant tại địa chỉ: Nepal, Western Development Region, Budhi / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Highway Hotel & Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Mid-Western Development Region, Kalakanti, village

Nepal

Điện thoại: 9847913089

Nepal, Western Development Region, Dhore, village

Nepal

Điện thoại: 082415009

Website: http://www.everlandhotel.com

Nepal, Western Development Region, Budhi

Nepal, Western Development Region, Budhi