Khách sạn Home Inn Yichang Gezhou Dam tại Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương, GPS: 30.7246,111.2861

Điểm: 8.3

Mô tả:

Home Inn Yichang Gezhou Dam offers accommodation in Yichang, 3 minutes’ drive from Gezhou Dam Park. Free WiFi is offered in all areas.

Sao: 2

Ảnh Home Inn Yichang Gezhou Dam

Tính năng:

  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Home Inn Yichang Gezhou Dam tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Home Inn Yichang Gezhou Dam hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, Hồ Bắc, Nghị Xương

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3