Khách sạn Hostel Xharshe tại Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë, GPS: 40.6302,20.7697

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hostel Xharshe tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Korçë / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hostel Xharshe hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Korçë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë