Khách sạn Hotel Andrei tại Romania, Cluj, Câmpia Turzii, Strada Laminoristilor, 202

Romania, Cluj, Câmpia Turzii, Strada Laminoristilor, 202, GPS: 46.5581,23.8686

Sao: 3

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Andrei tại địa chỉ: Romania, Cluj, Câmpia Turzii, Strada Laminoristilor, 202 / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Andrei hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Romania, Cluj, Turda, Strada Petru Maior, 15A

Romania, Cluj, Câmpia Turzii

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Romania, Cluj, Câmpia Turzii

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Romania, Cluj, Câmpia Turzii

Website: https://www.booking.com/

Romania, Cluj, Câmpia Turzii

Romania, Cluj, Câmpia Turzii