Khách sạn Hotel Ayatri Newas tại Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj

Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj, GPS: 28.0638,81.6278

Điện thoại: 081-525730

Giờ mở cửa: 05:00-22:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Ayatri Newas tại địa chỉ: Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Ayatri Newas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj

Điện thoại: 527866

Giờ mở cửa: 05:00-22:00

Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj

Điện thoại: 081-521470

Giờ mở cửa: 05:00-22:00

Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj

Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj

Điện thoại: 081523048

Giờ mở cửa: 06:00-20:00

Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj

Điện thoại: 081-527506

Giờ mở cửa: 05:00-22:00

Nepal, Mid-Western Development Region, Nepalgunj

Điện thoại: 081-528001